Nhà trường gửi thông báo học phí tháng 11 năm 2021 tới quý phụ huynh, đây là mức học phí được điều chỉnh trong thời gian học trực tuyến. Chi tiết học phí tháng 11 được để link phía dưới để quý phụ huynh có thể nắm chi tiết học phí của con em mình

Chi tiết học phí tháng 11 năm 2021

Trân trọng!

1