Tổ năng khiếu

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Trưởng ban thanh tra nhân dân - Tổ trưởng tổ năng khiếu - Nguyễn Tấn Tài Trưởng ban thanh tra nhân dân - Tổ trưởng tổ năng khiếu

- Tên: Nguyễn Tấn Tài

- Email: taint.sn@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn - GVPT môn Thể dục - Phạm Thị Hồng Vân Chủ tịch Công đoàn - GVPT môn Thể dục

- Tên: Phạm Thị Hồng Vân

- Email: hongvanpt.songngu@ymail.com

Bí thư Chi đoàn - GVPT môn Thể dục - Nguyễn Thành Tâm Bí thư Chi đoàn - GVPT môn Thể dục

- Tên: Nguyễn Thành Tâm

- Email: nguyenthanhtamvt87@gmail.com

Tổ Năng khiếu - GVPT môn Bơi lội - Võ Khương GVPT môn Bơi lội

- Tên: Võ Khương

Tổ Năng khiếu - GVPT môn Bơi lội - Vũ Văn Hà GVPT môn Bơi lội

- Tên: Vũ Văn Hà

- Email: vanha.sn@gmail.com

Tổ Năng khiếu - GVPT môn Bơi lội - Hoàng Văn Sự GVPT môn Bơi lội

- Tên: Hoàng Văn Sự

Tổ Năng khiếu - GV dạy mỹ thuật - Nguyễn Thị Huyền Linh GV dạy mỹ thuật - Tên: Nguyễn Thị Huyền Linh
Tổ Năng khiếu - Nhân viên quản trị web - GV dạy mỹ thuật - Nguyễn Hiền Dịu Quản trị website - GV dạy mỹ thuật - Tên: Nguyễn Hiền Dịu

- Email: liennp.hd@gmail.com

Tổ Năng khiếu - GV dạy tin - Trần Thị Thúy Phượng GV dạy tin

- Tên: Trần Thị Thúy Phượng

- Email: thuyphuongsn@vps.edu.vn

Tổ Năng khiếu - Lê Thị Ngọc Huyền GV dạy tin

- Lê Thị Ngọc Huyền

- Email: lethingochuyenvt@gmail.com

Tổ Năng khiếu - Nguyễn Thị Hồng GV dạy nhạc-hoạ

- Nguyễn Thị Hồng

- bonghongxanhthvt@gmail.com

Văn Thư - Phan Thị Thu Hiền Văn Thư

- Tên: Phan Thị Thu Hiền

Tổ Năng khiếu - Tổng phụ trách - Phạm Thị Thủy Tổng phụ trách

- Tên: Phạm Thị Thủy

- Email: comay125@yahoo.com

Tổ Năng khiếu - Nhân viên thiết bị - Hoàng Thu Hương Nhân viên thiết bị

- Tên: Hoàng Thu Hương

Tổ Năng khiếu - Hoàng Minh Ngọc GVPT môn kỹ năng sống

- Hoàng Minh Ngọc

- Email: minhngoc2410@gmail.com