Tổ hành chính

Hình ảnh Chức vụ Thông tin cá nhân
Kế Toán - Phạm Thị Thu Hương Kế Toán

- Tên: Phạm Thị Thu Hương

- Email: minhtrang78_79@yahoo.com

Thủ quỹ - Nguyễn Thị Trang Thủ quỹ

- Tên: Nguyễn Thị Trang

Nhân viên phòng tài vụ - phụ trách bảo hiểm - Lương Ngọc Quế Nhân viên phòng tài vụ - phụ trách bảo hiểm

- Tên: Lương Ngọc Quế

Phòng Y tế Phòng Y tế - Trần Phương Linh
Tổ hành chính - Trần Anh Kiệt, Phạm Văn Đón, Trần Minh Tâm Tổ hành chính

- Tên: (Từ bên trái sang) Trần Anh Kiệt, Phạm Văn Đón, Trần Minh Tâm

Tổ hành chính - Vũ Thị Thu, Đỗ Thị Tơ, Lê Ngọc Nương Tổ hành chính - Tên: (Từ bên trái sang) Vũ Thị Thu, Đỗ Thị Tơ, Lê Ngọc Nương