logo2

banner

Ngày hội bé đến trường năm nay thật đặc biệt, thay vào những tiết mục văn nghệ của các bé và cô như mọi năm học trước chính là phần trò chơi vận động cùng huấn luyện viên Gokids

118693527 1279109395773917 3878935894871047102 o

Phần trình diễn sôi động của các huấn luyện viên Gokids

Read more...

Danh sách học sinh vào lớp mẫu giáo Song Ngữ năm học 2020-2021:

Lớp mầm

TT

MÃ HS

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Nơi sinh

 
 

1

07

Nguyễn Trường An

 

24/08/2017

TP. HCM

 

2

10

Nguyễn Nhật An

x

21/02/2017

TP. HCM

 

3

19

Trần Đỗ Băng Châu

x

08/11/2017

TP.HCM

 

4

14

Huỳnh Minh Đức

 

19/06/2017

TP.HCM

 

5

21

Nguyễn Hoàng Gia Hân

x

03/10/2017

BR-VT

 

6

12

Vương Mỹ Hằng

x

11/08/2017

BR-VT

 

7

08

Trần Huỳnh Trọng Khang

 

01/08/2017

TP. HCM

 

8

17

Nguyễn Phạm Bảo Khang

 

10/10/2017

TP.HCM

 

9

26

Lê Gia Khang

 

02/06/2017

TP. HCM

 

10

16

Đỗ Minh Khôi

 

10/09/2017

TP.HCM

 

11

18

Nguyễn Văn Ngọc Minh

 

08/01/2017

TP. HCM

 

12

09

Nguyễn Mai Phương Nam

x

30/10/2017

BR-VT

 

13

15

Nguyễn Thế Phi

 

10/03/2017

TP.HCM

 

14

04

Nguyễn Gia Phong

 

30/04/2018

TP. HCM

 

15

03

Lê Đức Minh Quân

 

19/09/2017

TP. HCM

 

16

06

Trần Thục Quyên

x

20/03/2017

TP. HCM

 

17

20

Vũ Hoàng Thái Sơn

 

04/01/2017

Bình Dương

 

18

01

Hà Nguyễn Minh Thành

 

26/07/2017

TP. HCM

 

19

11

Vương Anh Thư

x

23/03/2017

TP. HCM

 

20

05

Nguyễn Như Cát Tiên

x

13/03/2018

TP. HCM

 

21

02

Nguyễn Minh Tuấn

 

31/08/2017

Hà Nội

 

22

13

Nguyễn Võ Minh Uyên

x

19/03/2018

BR-VT

 

 

Lớp Chồi 1

TT

MÃ HS

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Nơi sinh

 
 

1

08

Phan Nhật Quỳnh Anh

x

30/12/2016

BR - VT

 

2

20

Nguyễn Huy Anh

 

08/01/2016

TP. HCM

 

3

24

Vũ Huỳnh Trâm Anh

x

10/01/2016

BR - VT

 

4

19

Nguyễn Ngọc Mai Chi

x

01/12/2016

TP. HCM

 

5

05

Trần Hoàng Việt Dũng

 

31/10/2016

Ninh Binh

 

6

30

Ngô Thanh Thùy Dương

x

12/03/2016

BR - VT

 

7

31

Ninh Thùy Dương

x

26/12/2016

BR - VT

 

8

33

Nguyễn Linh Giang

x

28/08/2016

BR - VT

 

9

12

Phạm Trường Hải

 

11/06/2016

BR - VT

 

10

14

Tống Thu Hiền

 

27/06/2016

TP. HCM

 

11

28

Dương Quốc Hoàng

 

26/07/2016

TP. HCM

 

12

21

Nguyễn Ken

 

08/03/2016

Bình Dương

 

13

34

Kiều Tuấn Khang

 

15/03/2016

BR - VT

 

14

03

Võ Đăng Khoa

 

15/08/2016

BR - VT

 

15

25

Lê Minh Khôi

 

02/09/2016

TP. HCM

 

16

15

Nguyễn Hoàng Bảo Lâm

 

10/08/2016

TP. HCM

 

17

16

Đinh Thanh Đức Lâm

 

05/12/2016

TP. HCM

 

18

29

Võ Hà Duy Lâm

 

19/12/2016

BR - VT

 

19

23

Ramoso Nguyen Nathanie Le

 

16/08/2016

TP. HCM

 

20

09

Nguyễn Bùi Phương Linh

x

09/06/2016

BR - VT

 

21

10

Hoàng Tiến Minh

 

24/01/2016

BR - VT

 

22

22

Nguyễn Anh Minh

 

24/05/2016

TP. HCM

 

23

17

Lê Khánh Bảo Nam

 

27/12/2016

Quảng Ninh

 

24

18

Trần Anh Bảo Ngọc

x

01/05/2016

BR - VT

 

25

32

Nguyễn Lê Bảo Nguyên

 

20/09/2016

TP. HCM

 

26

01

Tống Nguyễn Chấn Phong

 

15/05/2016

Hải Phòng

 

27

11

Bùi Đình Hải Phong

 

28/04/2016

TP. HCM

 

28

04

Nguyễn Như Quỳnh

x

12/09/2016

Hải Phòng

 

29

38

GRAHAM Nguyễn JESSICA Mộc Trà

x

08/04/2016

TP. HCM

 

30

27

Trần Sơn Tùng

 

16/02/2016

TP. HCM

 

31

26

Trần Gia Tường

 

30/05/2016

TP. HCM

 

32

13

Tống Quốc Việt

 

27/06/2016

TP. HCM

 

 

Lớp Chồi 2

TT

MÃ HS

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Nơi sinh

 
 

1

 

Nguyễn Gia An

x

22/10/2016

TP.HCM

 

2

 

Trần Lê Bình An

x

04/12/2016

TP.HCM

 

3

 

Nguyễn Đức Nhật Anh

 

21/06/2016

TP.HCM

 

4

 

Nguyễn Đình Lâm Anh

x

28/02/2016

TP.HCM

 

5

 

Quách Ngọc Tùng Anh

x

12/05/2016

BR- VT

 

6

 

Phạm Hải Châu

 

21/06/2016

Đăk Lăk

 

7

 

Nguyễn Minh Châu

 

10/06/2016

BR-VT

 

8

 

Trần Ngọc Linh Đan

x

21/07/2016

TP.HCM

 

9

 

Nguyễn Gia Huy

 

21/02/2016

BR-VT

 

10

 

Lê Vũ Minh Khang

 

01/07/2016

Bình Dương

 

11

 

Võ Đăng Khoa

 

15/08/2016

BR-VT

 

12

 

Nguyễn Duy Khôi

 

10/05/2016

TP.HCM

 

13

 

Lê Uyên Linh

x

30/05/2016

TP.HCM

 

14

 

Nguyễn Công Minh

 

16/08/2016

TP.HCM

 

15

 

Vũ Duy Minh

 

11/02/2016

TP.HCM

 

16

 

Hà Bảo Minh

 

11/01/2016

Đồng Nai

 

17

 

Trần Huyền My

x

09/02/2016

BR-VT

 

18

 

Nguyễn Văn Nam

 

28/04/2016

TP. HCM

 

19

 

Thiều Phan Khánh Ngân

x

28/05/2016

BR-VT

 

20

 

Nguyễn Anh Ngọc

 

19/06/2016

TP.HCM

 

21

 

Đoàn Bảo Ngọc

x

04/05/2016

BR-VT

 

22

 

Võ An Nhiên

x

16/11/2016

TP. HCM

 

23

 

Phạm Lê Tuệ Nhiên

x

10/07/2016

TP.HCM

 

24

 

Phạm Minh Phúc

 

21/02/2016

Quảng Nam

 

25

 

Trương Hồng Phúc

x

14/18/2016

TP.HCM

 

26

 

Đỗ Thị Minh Phương

x

14/01/2016

BR-VT

 

27

 

Trần Ngọc Khánh Phương

x

14/01/2016

BR-VT

 

28

 

Nguyễn Vũ Hà Phương

x

03/12/2016

TP. HCM

 

29

 

Hoàng Lê Diễm Quỳnh

x

21/01/2016

TP. HCM

 

30

 

Nguyễn Lê Nhã Uyên

x

18/12/2016

TP.HCM

 

31

07

Lê Nam Anh

 

08/01/2016

Bình Dương

 

32

06

Vũ Hoàng Bách

 

13/08/2016

TP. HCM

 

33

35

Trần Ngọc Phương Nghi

x

24/03/2016

TP. HCM

 

 

Lớp Lá 1

TT

MÃ HS

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Nơi sinh

 
 

1

 

SINGH AADITHYA AN

 

09/09/2015

Bình Dương

 

2

 

Vũ Khánh An

x

29/09/2015

TP. HCM

 

3

 

Phan Thị Thảo Anh

x

23/07/2015

TP.HCM

 

4

 

Lê Tú Anh

x

09/11/2015

TP. HCM

 

5

 

Đặng Thục Anh

x

23/4/2015

TP.HCM

 

6

 

Trần Thế Anh

 

01/02/2015

BR - VT

 

7

 

Đỗ Vương Gia Bảo

 

27/05/2015

TP. HCM

 

8

 

Phạm Nguyễn Diệp Chi

x

10/03/2015

TP.HCM

 

9

 

Nguyễn Minh Diệu

x

03/07/2015

TP. HCM

 

10

 

Nguyễn Văn Dũng

 

04/03/2015

TP. HCM

 

11

 

Lê Ngọc Hân

x

12/01/2016

TP.HCM

 

12

 

Nguyễn Gia Hưng

 

03/03/2015

BR - VT

 

13

 

Nguyễn Đức Phát Hưng

 

15/07/2015

TP.HCM

 

14

 

Trần Vũ Quốc Huy

 

11/10/2015

BR - VT

 

15

 

Nguyễn Đức Huy

 

05/10/2015

TP. HCM

 

16

 

Vũ Nam Khánh

 

12/12/2015

TP.HCM

 

17

 

Tạ Đăng Khoa

 

16/02/2015

TP.HCM

 

18

 

Lương Minh Khuê

x

11/09/2015

TP.HCM

 

19

 

Vũ Mai Bảo Long

 

08/03/2015

TP. HCM

 

20

 

Mai Bá Minh

 

13/02/2015

BR- VT

 

21

 

Trương Ngô Minh

 

20/01/2015

Bạc Liêu

 

22

 

Đặng Hoàng Minh

 

17/06/2015

TP. HCM

 

23

 

Phạm Hoàng Bảo Ngân

x

15/01/2015

TP.HCM

 

24

 

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

x

08/12/2015

TP.HCM

 

25

 

Nguyễn Phong

 

15/09/2015

TP.HCM

 

26

 

Lê Quang Đức Phúc

 

05/09/2015

Bình Dương

 

27

 

Nguyễn Công Phúc

 

29/03/2015

BR - VT

 

28

 

Trần Hoàng Quân

 

21/06/2015

Nam Định

 

29

 

Trần Ngọc Anh Quân

 

25/07/2015

TP. HCM

 

30

 

Hoàng Thanh Thảo

x

17/06/2015

BR - VT

 

31

 

Lê Anh Thư

x

23/01/2015

TP.HCM

 

32

 

Phạm Hữu Thuần

 

03/04/2015

TP. HCM

 

33

 

Tạ Minh Tiến

 

30/06/2015

TP.HCM

 

34

 

Nguyễn Yến Trang

x

22/05/2015

BR-VT

 

35

 

Nguyễn Minh Triết

 

03/03/2015

TP.HCM

 

36

 

Vi Nhã Uyên

x

06/04/2015

BR - VT

 

37

 

Đào Ngọc Lan Phương

x

25/01/2015

    TP. HCM  

38

27

Trần Khánh Ngọc

x

08/10/2015

TP. HCM

 

 

Lớp Lá 2

TT

MÃ HS

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Nơi sinh

 
 

1

 

Đoàn Nguyễn Bảo An

x

01/08/2015

TP.HCM

 

2

 

Hoàng Lê Hà Anh

x

02/05/2015

TP.HCM

 

3

 

Nguyễn Huy Anh

 

13/02/2015

BR-VT

 

4

 

Phạm Vũ Minh Anh

x

04/02/2015

TP.HCM

 

5

 

Hồ Trí Bảo

 

30/03/2015

TP.HCM

 

6

 

Võ Quốc Bảo

 

11/03/2015

TP.HCM

 

7

 

Nguyễn Tiến Đạt

 

19/06/2015

BR - VT

 

8

 

Đặng Thanh Dũng

 

10/04/2015

TP.HCM

 

9

 

Nguyễn Duy Khang

 

19/10/2015

TP.HCM

 

10

 

Thái Hoàng Minh Khang

 

03/06/2015

TP.HCM

 

11

 

Lê Ngọc Khanh

x

22/10/2015

TP.HCM

 

12

 

Nguyễn Ngọc Quang Khuê

 

24/05/2015

TP.HCM

 

13

 

Phùng An Khương

 

30/07/2015

TP.HCM

 

14

 

Trương Ngọc Linh

x

07/07/2015

TP.HCM

 

15

 

Nguyễn Túy Nguyên Minh

x

14/03/2015

TP.HCM

 

16

 

 Đỗ Anh Minh

 

05/10/2015

TP. HCM

 

17

 

Nguyễn Hoàng Nam

 

29/01/2015

TP.HCM

 

18

 

Phạm Kim Ngân

x

05/02/2015

BR-VT

 

19

 

Lê Hoàng Khả Ngân

x

27/10/2015

TP.HCM

 

20

 

Lê Phan An Nguyên

x

09/05/2015

Bình Dương

 

21

 

Phạm Song Nguyễn

 

17/03/2015

BR-VT

 

22

 

Lê Đình Quân

 

07/03/2015

BR - VT

 

23

 

Phạm Trường Sơn

 

19/11/2015

BR - VT

 

24

 

Nguyễn Hữu Tài

 

16/10/2015

TP.HCM

 

25

 

Phạm Thế Thái

 

24/01/2015

TP.HCM

 

26

 

Lê Phúc Thịnh

 

14/06/2015

BR-VT

 

27

 

Vũ Lã Kiều Thu

x

09/08/2015

Thái Bình

 

28

 

Vũ Nguyễn Kim Thư

x

09/04/2015

Bình Dương

 

29

 

Tạ Minh Triết

 

17/06/2015

Bình Định

 

30

 

Đinh Quốc Trung

 

23/12/2015

TP.HCM

 

31

 

Nguyễn Khánh Vân

x

10/07/2015

Bình Dương

 

32

 

Trần Hồ Quang Vũ

 

31/01/2015

TP.HCM

 

33

03

Nguyễn Hoàng Anh

x

18/09/2015

BR - VT

 

34

17

Vũ Tú Anh

x

23/09/15

TP. HCM

 

35

13

Phan Diệu Vy

x

14/05/2015

TP. HCM

 

 

Lớp Lá 3

TT

MÃ HS

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Nơi sinh

 
 

1

01

Lại Bùi Bảo An

x

11/12/2015

BR - VT

 

2

02

Nguyễn Trần Bảo An

x

02/12/2015

TP. HCM

 

3

11

Nguyễn Thanh An

x

23/10/2015

TP. HCM

 

4

19

Hoàng Phương Anh

x

12/07/2015

TP. HCM

 

5

25

Bùi Tuấn Anh

 

14/10/2015

BR - VT

 

6

36

Nguyễn Ngọc Anh

x

14/12/2015

TP. HCM

 

7

18

Nguyễn Thế Bảo Châu

 

22/01/2015

BR - VT

 

8

29

Trần Minh Dũng

 

29/11/2015

TP. HCM

 

9

39

Đỗ Lê Tuấn Dương

 

12/09/2015

TP. HCM

 

10

07

Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên

x

17/04/2015

Bình Dương

 

11

06

Nguyễn Ngọc Gia Hân

x

18/03/2015

TP. HCM

 

12

31

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

x

15/10/2015

TP. HCM

 

13

12

Trần Ngọc Hưng

 

01/10/2015

TP. HCM

 

14

05

Huỳnh Gia Huy

 

18/11/2015

TP. HCM

 

15

08

Nguyễn Gia Huy

 

05/12/2015

TP. HCM

 

16

38

Nguyễn Phước Quý Khang

 

18/11/2015

BR - VT

 

17

35

Trần Văn Kiên

 

15/03/2015

TP. HCM

 

18

33

Nguyễn Hà Lê

x

20/04/2015

BR - VT

 

19

04

Nguyễn Ngọc Diễm My

x

16/08/2015

TP. HCM

 

20

23

Nguyễn Hoàng Trúc My

x

12/05/2015

BR - VT

 

21

16

Vũ Nhật Nam

 

02/11/2015

TP. HCM

 

22

40

Nguyễn Đức Hải Nam

 

23/08/2015

TP. HCM

 

23

15

Lê Phúc Nguyên

 

26/12/2015

TP. HCM

 

24

21

Trần Tuấn Nguyên

 

12/11/2015

TP. HCM

 

25

14

Bùi Nguyễn Thảo Nhi

x

17/11/2015

TP. HCM

 

26

26

Võ Huỳnh Linh Nhi

x

27/12/2015

TP. HCM

 

27

10

Trần Đình Hải Phong

 

28/08/2015

TP. HCM

 

28

20

Trần Tuấn Phong

 

12/11/2015

TP. HCM

 

29

37

Đặng Hải Phong

 

01/07/2015

TP. HCM

 

30

24

Võ Quang Phúc

 

15/02/2015

TP. HCM

 

31

22

Đỗ Nhật Phương

x

21/04/2015

TP. HCM

 

32

30

Lê Bảo Sơn

 

20/04/2015

TP. HCM

 

33

09

Phùng Phước Thịnh

 

25/01/2015

TP. HCM

 

34

34

Lưu Vũ Kỳ Thư

x

09/07/2015

Bình Dương

 

35

28

Khải Trần Quốc Trung

 

14/02/2015

Đồng Tháp

 

36

32

Bùi Tuấn Tú

 

04/01/2015

BR - VT

 

Các bé có năng khiếu và yêu thích hội hoạ đã có cơ hội được sáng tạo với chủ đề tự do trong buổi sáng thứ năm (25/06) vừa qua. Đây là cuộc thi đánh giá năng lực tạo hình của các bé mẫu giáo cũng như đánh giá phương pháp dạy học của các cô giáo mầm non thông qua các bài tạo hình của các bé. 

f21a9091da4b27157e5a

Read more...

Hội thi Bé khoẻ - Bé ngoan là hội thi nhằm đánh giá sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non

2cf0ea4f448bb9d5e09a

Năm nay hội thi được tổ chức tại hội trường lớn, các bạn nhỏ gương mặt rạng ngời trong những bộ trang phục yêu thích nhất đến tham dự cuộc thi. Các phần thi gồm phần thi kiến thức dưới hình thức bốc câu hỏi ngẫu nhiên, vận động theo từng cá nhân như bật nhảy, tung bóng.... và phần trình diễn văn nghệ theo lớp. Có thể nói qua những phần thi của các bạn nhỏ, tài năng cũng như tính cách được bộc lộ rõ, nhiều bé rất tự tin trong phần thi của cá nhân cũng như của tập thể.

0be4860c3ec8c3969ad9 

2afce2345bf0a6aeffe1

4cf5122fabeb56b50ffa

4f235850e0941dca4485

5ce2d7456e8193dfca90

Rất nhiều hình ảnh đẹp của các bé được đăng tải trên fanpage của trường https://www.facebook.com/truongmaugiaosongnguvungtau/

 

Tin xem nhiều

Hè Vui 2019 rộn rã ngày ...

Ngày 10/6 vừa qua, chương trình Hè Vui 2019 của ...

An toàn giao thông cho ...

“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” với chủ ...

An toàn giao thông cho ...

Chương trình An toàn giao thông trong buổi sáng ...

An toàn giao thông là nụ ...

Thông điệp nhân văn có sức lan toả của an toàn ...

Bác Hồ trong trái tim em

Tham gia cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim em" do ...

Báo cáo tình hình thực ...

Buổi chào cờ giữa tháng ...

Đây có lẽ là khoảng thời gian học vô cùng đặc ...

Buổi chào cờ đặc biệt ...

Đây là buổi chào cờ đặc biệt nhất và cũng thú vị ...

Buổi chào cờ đầu tiên ...

Nắng sớm trong tiết thu của những ngày đầu tháng ...

Buổi chào cờ đầu tuần

Một tuần học mới lại bắt đầu, trong buổi chào cờ ...

  • Prev
  • Sách hay của em
Scroll to top