Xin được chúc mừng các em học sinh ở Khối 4 và 5 đạt giải trong Vòng Chung kết Quốc gia Violympic Toán Tiếng Anh và Toán Tiếng Việt năm học 2017 – 2018:

 *** Ở môn Toán Tiếng Anh lớp 4 chúng ta có: Hai Giải Bạc thuộc về em Nguyễn Ngọc Khang (lớp 4.6) và em Nguyễn Đăng Sỹ Hoàng (lớp 4.3); Một Giải Đồng của em Đặng Phạm Quốc Cường ( lớp 4.5)

 *** Với Toán Tiếng Việt lớp 5 chúng ta có 4 Vàng, 2 Bạc và 4 Đồng: Bốn giải Vàng của các em: Bùi Chí Dũng, Thái Quốc Học, Lê Hải Quang (lớp 5.4), Hồ Trung Chính (lớp 5.5); hai Giải Bạc thuộc về các em: Nguyễn Chơn Minh Hoàng (lớp 5.1) và Lương Nguyễn Mai Anh(lớp 5.5); Bốn Giải Đồng của các em: Hồ Ngọc Dạ Thảo (lớp 5.3), Bạch Kim Chi (lớp 5.5), Lê Hải Long (lớp 5.4), Lê Quang Bình (lớp 5.6)

Dưới đây là trích danh sách của BTC Violympic Quốc gia: 

ToanTA 4 2giaiBac1Dong

Read more...