Xin gửi thông báo học phí tháng 9 tới quý phụ huynh, Quý phụ huynh có thể kiểm tra chính xác số tiền mà con em mình cần đóng, chi tiết học phí tháng 09/2018

Trân trọng!

THÔNG BÁO
( Thu học phí từ ngày 04/9 đến 15/9/2018)
Thời gian làm việc phòng tài vụ
- Sáng từ 6h30 -11h
- Chiều từ 14h -17h30
(Riêng thứ hai làm việc từ 7h30)
I.Thu học phí tháng 05/2018    
NỘI DUNG TIỂU HỌC MẪU GIÁO GHI CHÚ
Ngày học 17 17  
1. Học phí          2,650,000           2,650,000  
2. Phục vụ bán trú             150,000              150,000  
3. Ăn trưa             340,000             340,000 Đã trừ trực tiếp 1 ngày ABT (10/8) toàn trường nghỉ 
Tổng tiền không ăn sáng     3,140,000       3,140,000  
4.Ăn sáng (10,000đồng/ngày)             180,000             180,000 -Thu theo nhu cầu của phụ huynh học sinh.
- Trong tháng phụ huynh muốn cắt ăn sáng cho con em thì liên hệ p.tài vụ.
Tổng tiền có ăn sáng      3,320,000       3,320,000  

II. THU KHÁC( Tiền mặt)

* Thu tiền xe Tháng 9+10/2018; NH 2018 - 2019 (80.000đồng)

III. THÔNG TIN NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG CÁCH ĐÓNG CK:

* Chủ tài khoản : TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG NGỮ VŨNG TÀU

- TK : 6090201002410 (NH NN & PTNT VIỆT NAM - CN VŨNG TÀU)

* Phương cách : PH xem danh sách thu tiền chi tiết để biết chính xác số tiền đóng và ghi nội dung như sau

- Tên học sinh- lớp - mã học sinh- KAS - HPT9 (nếu không ăn sáng)

VD : LÊ VĂN NAM -567-LỚP 1.2 - KAS - HPT9

- Tên học sinh- lớp - mã học sinh- CAS - HPT9 (nếu có đăng ký ăn sáng)

VD : LÊ VĂN NAM -567-LỚP 1.2 - CAS - HPT9