Xin gửi thông báo học phí tháng 4 tới quý phụ huynh, Quý phụ huynh có thể kiểm tra chính xác số tiền mà con em mình cần đóngchi tiết Học phí tháng 05/2018

Trân trọng!

THÔNG BÁO
( Thu học phí từ ngày 3/5 đến 15/5/2018)
Thời gian làm việc phòng tài vụ
- Sáng từ 6h30 -11h
- Chiều từ 14h -17h30
(Riêng thứ hai làm việc từ 7h30)
I.Thu học phí tháng 05/2018    
NỘI DUNG TIỂU HỌC MẪU GIÁO GHI CHÚ
Ngày học 18 18  
1. Học phí          2,450,000           2,450,000  
2. Phục vụ bán trú             150,000              150,000  
3. Ăn trưa             360,000             360,000  
Tổng tiền không ăn sáng      2,960,000       2,960,000  
4.Ăn sáng (10,000đồng/ngày)             180,000             180,000 -Thu theo nhu cầu của phụ huynh học sinh.
- Trong tháng phụ huynh muốn cắt ăn sáng cho con em thì liên hệ p.tài vụ.
Tổng tiền có ăn sáng      3,140,000       3,140,000  
II. THU KHÁC      
* Thu tiền xe Tháng 05/2018; NH 2017 - 2018 (40.000đồng)
III. THÔNG TIN NGÂN HÀNG
- NGÂN HÀNG NN & PTNT VIỆT NAM (NH VŨNG TÀU)    
- TK : 6090201002410