Nhà trường gửi thông báo học phí tháng 05/2021 tới quý phụ huynh, chi tiết học phí của từng học sinh được đăng tải theo file đính kèm để quý phụ huynh có thể theo dõi chính xác học phí hàng tháng

chi tiết học phí tháng 05/2021

Trân trọng!

THÔNG BÁO
(Ngày thu học phí từ ngày 17/05 đến 27/05)

Thời gian làm việc:

Sáng: 7h30 - 11h

Chiều: 14h - 17h

I.Thu học phí tháng 05/2021      
NỘI DUNG TIỂU HỌC MẪU GIÁO GHI CHÚ
Ngày học 4 4 Phụ huynh đóng tiền trước ngày 15/05 liên hệ phòng tài vụ giờ hành chính để nhận lại tiền bồi hoàn chênh lệch.
1. Học phí 1,625,00 1,625,00  
2. Phục vụ bán trú 75,000 75,000  

3. Ăn trưa ( 25,000đồng/ngày)
100,000 100,000  
Tổng tiền không ăn sáng 1,800,000 1,800,000
 
4.Ăn sáng (15,000đồng/ngày) 60,000 60,000  
Tổng tiền có ăn sáng 1,860,000 1,860,000  

II. THÔNG TIN NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG CÁCH ĐÓNG CK:

* Chủ tài khoản : TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG NGỮ VŨNG TÀU

- TK : 6090201002410 (NH NN & PTNT VIỆT NAM - CN VŨNG TÀU)

- TK: 1015311408 (NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN VŨNG TÀU)

- Mã học sinh - Tên học sinh - lớp - KAS - HPT

VD : 123-LE VAN NAM -LỚP 1.2 - KAS - HPT5

- Mã học sinh - Tên học sinh- lớp - CAS - HPT5(nếu có đăng ký ăn sáng)

VD : 123-LE VAN NAM -LOP 1.2 - CAS - HPT5