Xin gửi thông báo học phí tháng 09/2020 tới quý phụ huynh, năm học này không còn áp dụng mã số học sinh nữa nên khi quý phụ huynh đóng tiền học phí lưu ý ghi đúng tên con và lớp hiện tại đang học.

Trân trọng!

THÔNG BÁO
(Ngày thu học phí từ ngày 01 đến 17 hàng tháng)
Thời gian làm việc phòng tài vụ
- Sáng từ 6h30 -11h
- Chiều từ 14h -17h30
(Riêng thứ hai làm việc từ 7h30)
I.Thu học phí tháng 09/2020      
NỘI DUNG TIỂU HỌC MẪU GIÁO GHI CHÚ
Ngày học 21 21  
1. Học phí 3,250,00 3,250,00  
2. Phục vụ bán trú 150,000 150,000  

3. Ăn trưa ( 25,000đồng/ngày)
            525,000               525,000  
Tổng tiền không ăn sáng 3,925,000 3,925,000
 
4.Ăn sáng (12,000đồng/ngày) 315,000 315,000 -Thu theo nhu cầu của phụ huynh học sinh.Trong tháng phụ huynh muốn cắt ăn sáng cho con em thì liên hệ p.tài vụ.
Tổng tiền có ăn sáng 4,240,000 4,240,000  

II. THÔNG TIN NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG CÁCH ĐÓNG CK:

* Chủ tài khoản : TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG NGỮ VŨNG TÀU

- TK : 6090201002410 (NH NN & PTNT VIỆT NAM - CN VŨNG TÀU)

- Tên học sinh- lớp - KAS - HPT

VD : LÊ VĂN NAM -LỚP 1.2 - KAS - HPT9

- Tên học sinh- lớp - CAS - HPT9(nếu có đăng ký ăn sáng)

VD : LE VAN NAM -LOP 1.2 - CAS - HPT9