Nhà trường gửi thông báo học phí tháng 03/2021 tới quý phụ huynh, chi tiết học phí của từng học sinh được đăng tải theo file đính kèm để quý phụ huynh có thể theo dõi chính xác học phí hàng tháng

chi tiết học phí tháng 03/2021

Trân trọng!

THÔNG BÁO
(Ngày thu học phí từ ngày 01 đến 15 hàng tháng)
Thời gian làm việc phòng tài vụ
- Sáng từ 6h30 -11h
- Chiều từ 14h -17h30
(Riêng thứ hai làm việc từ 7h30)
I.Thu học phí tháng 03/2021      
NỘI DUNG TIỂU HỌC MẪU GIÁO GHI CHÚ
Ngày học 23 23 -Thu bù 1 ngày ăn của tháng 2 (1/2), Phụ huynh vào file chi tiết để xem chính xác số tiền
1. Học phí 3,250,00 3,250,00  
2. Phục vụ bán trú 150,000 150,000  

3. Ăn trưa ( 25,000đồng/ngày)
575,000 575,000  
Tổng tiền không ăn sáng 3,975,000 3,975,000
 
4.Ăn sáng (15,000đồng/ngày) 345,000 345,000 -Thu theo nhu cầu của phụ huynh học sinh.Trong tháng phụ huynh muốn cắt ăn sáng cho con em thì liên hệ p.tài vụ.
Tổng tiền có ăn sáng 4,320,000 4,320,000  

II. THÔNG TIN NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG CÁCH ĐÓNG CK:

* Chủ tài khoản : TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG NGỮ VŨNG TÀU

- TK : 6090201002410 (NH NN & PTNT VIỆT NAM - CN VŨNG TÀU)

- TK: 1015311408 (NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN VŨNG TÀU)

- Mã học sinh - Tên học sinh - lớp - KAS - HPT

VD : 123-LE VAN NAM -LỚP 1.2 - KAS - HPT3

- Mã học sinh - Tên học sinh- lớp - CAS - HPT3(nếu có đăng ký ăn sáng)

VD : 123-LE VAN NAM -LOP 1.2 - CAS - HPT3